ثبت مشاور
آموزش رایگان نقاشی

+
رابطه سن زیاد آقایان و  هوش فرزند
اخبار داغ

رابطه سن زیاد آقایان و هوش فرزند

مجله کودک : هوش فرزندان و سن والدین؛ در ظاهر این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی واقعیت بر آمده از تحقیقات دانشمندان خبر از ماجرای دیگری دارد.       ممکن است برای ما قدری قابل باور باشد؛ اما نتایج به دست آمده از آخرین تحقیقات انجام شده
بالا