ثبت مشاور

دانلود قسمت 1 تا قسمت آخر بلیط یکطرفه

تاریخ : 1401.08.11
نظرات : 0

مجله کودک : سريال بلیط یکطرفه به علت دارا بودن داستاني جالب ، از ابتدا مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت و در قسمت اول تا قسمت آخر سريال بلیط یکطرفه ، با توجه به محتواي سريال ، هر لحظه بايد انتظار جرياني شوکه کننده را داشته باشيد . فيلمنامه ، چند مرتبه بازنويسي شده تا اثري ناب بجا ماند و تا حد امکان ، ايرادات آن مرتفع شده و مخاطب بيشترين رضايت را نسبت به قسمت اول تا قسمت آخر سريال بلیط یکطرفه داشته باشد .
سریال بلیط یکطرفه با کارگردانی پوریا حیدری اوره منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر پلیسی / معمایی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :    1402     

موضوع :  پلیسی / معمایی     

مدت زمان : 50  

رده سنی : بزرگسال     

 

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال بلیط یکطرفه

 

قسمت اول 1 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال بلیط یکطرفه قسمت دوم 2 

 

دانلود قسمت دوم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال بلیط یکطرفه قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  سريال بلیط یکطرفه قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال بلیط یکطرفه قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال بلیط یکطرفه قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت يازدهم 11 

 

دانلود قسمت یازدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال بلیط یکطرفه قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت پانزدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

خلاصه سریال بلیط یکطرفه

 

ماجرای این سریال که در ژانر پلیسی و معمایی است ، در ترکیه اتفاق افتاده و تمامی صحنه های آن در این کشور با حضور بازیگرانی با 4 ملیت به تصویر کشیده می شود .

 

 

بازیگران مجموعه بلیط یکطرفه

 

 

پیمان معادی ، ارکان پتکایا و گروهی از بازیگران ایرانی ، ترک ، عرب و آمریکایی در این سریال هنرنمایی کرده اند .

حواشی سریال بلیط یکطرفه

پیمان معادی در اولین حضورش در یک سریال ایرانی ، با ارکان پتککایا بازیگر سرشناس ترکیه همبازی می شود . فیلمبرداری سریال بلیط یکطرفه به نویسندگی و کارگردانی پوریا حیدری اوره از اکتبر آغاز خواهد شد و برای اکران بین المللی آماده می شود . 

پیش از این پیمان معادی در سریال آمریکایی آن شب به ایفای نقش پرداخته بود .

 

 

 

 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا