ثبت مشاور
آموزش رایگان نقاشی

+
کودکان منظم با این راهکارها
مقالات

کودکان منظم با این راهکارها

مجله کودک : اگر کودک از جمع کردن وسایلش خودداری کرد، خودتان آنها را جمع کنید و بگویید: "به نظرت این طوری بهتر نیست؟ وقتی همه چیز مرتب و سرجای خودش است آدم احساس بهتری دارد."       سعی کنید در خانه خود این طرز فکر را القا کنید که تمیز بودن خانه
بالا