ثبت مشاور
آموزش رایگان نقاشی

+
بهبود کودکان مبتلا به فلج مغزی با آب
پزشک کودک

بهبود کودکان مبتلا به فلج مغزی با آب

مجله کودک : عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی از تاثیر آب در تحریک سیستم عصبی کودکان مبتلا به فلج مغزی خبر داد.       پرهام پارسانژاد عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران درباره کودکان دچار فلج مغزی(CP) اظهار کرد: در کودکان مبتلا به
بالا