ثبت مشاور
آموزش رایگان نقاشی

+
مفهوم طلاق را برای کودک شرح دهید
مقالات

مفهوم طلاق را برای کودک شرح دهید

مجله کودک : کنار آمدن با موضوع طلاق برای ودکان بسیار سخت و دردناک است. این که چگونه می توان فرزندان را با این اتفاق ناخوشایند وقف داد و به آنها شیوه کنار آمدن با این موضوع را آموخت ، امکان پذیر است.         فراموش نکنید که فرزندان با وجود
بالا