ثبت مشاور
2
درباره مسائل جنسی با کودک خود صحبت کنید
مقالات

درباره مسائل جنسی با کودک خود صحبت کنید

مجله کودک : بسیاری از پدر و مادرها فکر می‌کنند آموزش جنسی مسئله‌ای است که در مدرسه، باید توسط دیگران به فرزندشان آموزش داده شود. غافل از اینکه بیشترین کودک‌آزاری‌ها، در سنین قبل از مدرسه اتفاق می‌افتد.      
بالا