ثبت مشاور
آموزش رایگان نقاشی

+
پدرها به پسرهایشان بیاموزند
اخبار داغ

پدرها به پسرهایشان بیاموزند

مجله کودک : با اینکه خیلی‌ها گمان می کنند مادرها مهمترین نقش را در تربیت بچه دارند، چیزهایی هست که مطمئنا یک پدر بهتر می تواند از پس آنها بربیاید، به ویژه وقتی پای فرزند پسر در میان باشد.       کافی است بیندیشید، ابتدا پسرک تحت نظر معلمان
بالا